Het probleem

Om wie gaat het

Mehman Rustamli – Ingenieur in Azerbeidzjan

Gunay Hasanova– Pianolerares in Azerbeidzjan

Rufat Rustamli – student aan Hogeschool Inholland in Haarlem

Aygun Rustaml – leerling VWO Stedelijk Dalton College Alkmaar

Zes jaar geleden gevlucht door politieke omstandigheden in Azerbeidzjan. Mehman was lid van de toenmalige politieke oppositiepartij. Zijn broer is om dezelfde redenen gevlucht naar Rusland.

In Nederland geplaatst in Budel Brabant, na 7 weken verder geplaatst in Alkmaar. Begeleider/advocaat, werkzaam in Heerlen, begeleider tot begin september 2020.

Familie heeft aan alle eisen en verplichtingen voldaan qua integratie, gedrag etc. 

Azerbeidzjan staat bekend om een zeer gesloten land om mee te communiceren. Veel corruptie.

Hoe was voor de familie Rustamli de start?

Er is een procedure gestart. Hoe gaat dat? In het land van herkomst krijgt de Nederlandse ambassade de opdracht informatie in te winnen via informanten die zij krijgen toegewezen. Dat klinkt niet als onafhankelijk. De informanten in dit proces stelden dat Mehman helemaal geen lid was van deze politieke partij. Op basis hiervan kreeg de familie een negatieve uitkomst van het proces. ( dit schijnt een terugkerend en bekend fenomeen te zijn voor vluchtelingen uit Azerbeidzjan) De familie heeft zelfstandig connectie gemaakt met de politieke partij en de voorzitter van deze partij bereid gevonden het bewijsmateriaal dat Mehman wel degelijk lid was van deze partij, te overhandigen aan de Nederlandse Ambassade.

Op basis hiervan heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst erkend dat zij een fout hebben begaan. Opnieuw is een procedure gestart. Wederom dezelfde of soortgelijke informanten zijn hier weer bij ingeschakeld. Wederom een negatief advies na een onvoldoende onderbouwde verdediging.

Nog lopende procedures

Een op medische grond, vader Mehman is onder behandeling van een cardioloog. Op basis hiervan geeft dit de familie Rustamli het recht om in hun huidige A.Z.C. In hun vertrouwde omgeving te blijven om stabiliteit voor het gezin te waarborgen en de kinderen de gelegenheid te bieden hun opleidingen voort te zetten.

De ander: Het kinderpardon voor dochter Aygun; Zij was net vijf maanden te kort in Nederland om hiervan gebruik te mogen maken. Desalniettemin loopt rond dit onderwerp nog een procedure.

Wat betekent uitzetting voor Rufat?

Hij is nu 21. Vanaf 18 jaar geldt de dienstplicht in Azerbeidzjan. Hij was toen al in Nederland. Dit maakt hem theoretisch gezien dienstweigeraar. De kans is aanwezig dat er een straf boven het hoofd hangt. Dit kan gevangenisstraf betekenen van 4 tot 6 jaar. Dit valt pas te bewijzen vanaf het moment van aankomst aldaar.

Nieuwe advocaat met gedegen kennis van zaken over de stand van zaken in Azerbeidzjan heeft zich n.a.v. de campagne Houzethuis.nl aangediend. Zij ziet duidelijk mogelijkheden en kansen voor de familie. Zij heeft echter tijd nodig om de voorgaande dossiers te bestuderen en een nieuw en gedegen dossier op te bouwen om een succesvolle procedure te kunnen starten.

Wat is in zijn algemeenheid de rol van advocaten en begeleiders en informatie winning via niet onafhankelijke informanten in de procedures van asielzoekers. Is het niet onze verantwoordelijkheid en morele taak, dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid en expertise wordt betracht op het moment dat wij vluchtelingen opnemen in ons land?

Op het moment dat mensen hier toegelaten worden, mogen zij niet aan de goden worden overgeleverd!

Door: Monique Vlaar (moeder van de beste vriend van Rufat, Eg)